Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Sędziszowie

ul. Dworcowa 20A
tel./fax: 41 381-27-30, 41 381-27-36
e-mail: osir@sedziszow.pl

Czcionka

Kontrast

Czcionka

Kontrast

TAKI WUEF TO RADOŚĆ

Opublikowano 19 kwietnia 2018, 02:50

pokaz_naukiW ramach zajęć wychowania fizycznego uczniowie klasy III c Szkole Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie uczestniczyli w ZAJĘCIACH OTWARTYCH, które odbyły się w kompleksie sportowym Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Celem było upowszechnianie aktywności fizycznej wśród uczniów, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, przeciwdziałaniu i korygowanie wad postawy oraz poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa.
Na zakończenie I – etapu edukacyjnego , czyli po trzech latach nauki, Pani Anna Leśniewska wychowawca klasy postanowiła przeprowadzić zajęcia otwarte dla rodziców. Dzięki temu sami mogli się przekonać jak ich dzieci świetnie pływają oraz jak ważną rolę i znaczenie mają zajęcia na basenie. W zajęciach wzięło udział 100% uczniów, oglądało ich 32 rodziców, dziadkowie i zaproszeni goście. Zajęcia na basenie przeprowadził ratownicy Sławomir Dywoński i Maciej Gumulski.

GALERIA