Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Sędziszowie

ul. Dworcowa 20A
tel./fax: 41 381-27-30, 41 381-27-36
e-mail: osir@sedziszow.pl

Czcionka

Kontrast

Czcionka

Kontrast

O nas

Budowa kompleksu sportowo–rehabilitacyjno–edukacyjnego w Sędziszowie rozpoczęła się od podpisania umowy w dniu 03 lutego 2006 roku na opracowanie koncepcji za kwotę 24.400,00 zł z Przedsiębiorstwem Projektowo–Wykonawczym TECHCOMP z uwzględnieniem zaprojektowania w bezpośredniej bliskości basenu głównego, basenu rekreacyjnego dla dzieci o wymiarach 6×12 m, pomieszczenia sauny na minimum 5 osób wraz z niezbędną infrastrukturą z uwzględnieniem odprowadzania zużytej wody basenowej do kanalizacji oraz pompy ciepła (odzysk ciepła z ścieków). W części środkowej na parterze przewidziano zaplecze dla basenu i hali sportowej natomiast na piętrze pomiędzy hala a basenem przewidziano miejsca noclegowe i kawiarnię. Projektowany obiekt usytuowano na działkach o numerach 626, 29, 131, 130/2. Bryła obiektu posiada wydłużony kształt podyktowany ukształtowaniem terenu i działki.
Zaprojektowano drogę pożarową usytuowaną w części północnej działki wzdłuż dłuższego boku budynku z dwoma wjazdami. Przedmiotowy obiekt będzie pełnił funkcje budynku sportowo–rehabilitacyjno–edukacyjnego, funkcjonalnie połączonego z istniejącym budynkiem szkoły. Przejście ze szkoły zapewnione będzie w części zachodniej poprzez projektowany łącznik o długości 200 cm w celu zapewnienia uczniom łatwej komunikacji. Poza godzinami szkolnymi zarówno sala gimnastyczna jak i pływalnia będzie udostępniona dla osób z zewnątrz.

Przewidywana liczba osób w poszczególnych pomieszczeniach i kondygnacjach:
– w hali sportowej na parterze: 230 osób (w tym 180 miejsc siedzących i 50 stojących),
– w hali sportowej na antresoli: 254 osób (w tym 204 miejsca siedzące i 50 stojących),
– na piętrze w części noclegowej: do 50 osób, aktualnie 40 łóżek plus 8 dostawek,
– na basenach (niecka plus zaplecze): 200 osób.

10 kwietnia 2006 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej wraz kosztorysem inwestorskim.
27 kwietnia 2006 roku została wybrana oferta Firmy EKOBUD S.C. za kwotę 131.150,00 zł.
19 września 2007 roku uzyskano pozwolenie na budowę.
14 kwietnia 2008 roku ogłoszono przetarg na wykonawstwo.
12 czerwca 2008 roku wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego Kartel S. A. z Jędrzejowa, która zaoferowała wykonanie „Budowy Kompleksu Sportowo–Rehabilitacyjno–Edukacyjnego w Sędziszowie” za kwotę 19.446.165,59 zł.

20 czerwca 2008 roku została podpisana umowa, a w dniu 31 lipca 2008 roku został przekazany teren budowy.
W dniu 26 lipca 2010 roku zakończano roboty budowlane. W sierpniu wykonywano rozruch technologii basenowej oraz oddano obiekt do użytkowania. Wartość inwestycji wraz z projektem uzgodnieniami i robotami uzupełniającymi wynosi 21.175.550,00 zł, w tym podział finansowania przedstawia się następująco:
Środki RPO: 7.788.231,14 zł
Ministerstwo Sportu: 2.955.800,00 zł
Dotacja z budżetu Państwa: 4.412.490,00 zł
Środki własne: 6.019.028,37 zł