Załącznik: REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA DO PIŁKI PLAŻOWEJ