Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Sędziszowie

ul. Dworcowa 20A
tel./fax: 41 381-27-30, 41 381-27-36
e-mail: osir@sedziszow.pl

Czcionka

Kontrast

Czcionka

Kontrast

Półkolonie 2018 r.

Opublikowano 23 lutego 2018, 08:26

mDSC_0159

W dniach od 19 do 23 lutego 2018 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie odbywały się zimowe półkolonie, które wpisane są w roczny cykl imprez w OSiR.

W pierwszym dniu wszyscy uczestnicy zostali zapoznani z regulaminem półkolonii. Zostały również utworzone grupy i przydzielone poszczególnym opiekunom.
Zajęcia odbywały się przez 5 dni w godzinach od 10.00 do 14.00. W codziennych zabawach uczestniczyło około 40 dzieci z całej Gminy Sędziszów. W trakcie trwania zimowych półkolonii do dyspozycji uczestników oddana była hala sportowa, sala konferencyjna, basen, stoły do tenisa stołowego oraz piłkarzyki w OSiR. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwali wykwalifikowani opiekunowie, którzy bezpłatnie pomagali nam w koordynowaniu półkolonii. Byli to także nasi instruktorzy i ratownicy. Dzieci uczestniczące w półkoloniach grały m. in.: w siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną halową. Zostały zorganizowane różnego rodzaju turnieje i zawody jak np.: turniej tenisa stołowego, turniej piłkarzyków, turniej piłki nożnej halowej. Zajęcia odbywały się również na basenie, gdzie pod okiem instruktorów i opiekunów uczestnicy półkolonii doskonalili swoje umiejętności pływackie, a nieumiejący pływać korzystali z lekcji udzielanych przez instruktorów lub brali udział w zabawach w wodzie.

Podczas trwania półkolonii policjanci przy współpracy z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Jędrzejowie zorganizowali w ramach działań profilaktycznych pogadankę na temat dopalaczy i środków psychoaktywnych, ich oddziaływania na organizm człowieka i konsekwencjach zażywania.

Patronat honorowy nad naszym przedsięwzięciem objął Burmistrz Sędziszowa – Pan Wacław Szarek.

Wszyscy uczestnicy półkolonii codziennie korzystali z ciepłego posiłku ufundowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sędziszowa. Na zakończenie półkolonii każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli znów zorganizować zajęcia dla dzieci z całej Gminy Sędziszów.

GALERIA