Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Sędziszowie

ul. Dworcowa 20A
tel./fax: 41 381-27-30, 41 381-27-36
e-mail: osir@sedziszow.pl

Czcionka

Kontrast

Czcionka

Kontrast

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności.


Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy a dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://osir.sedziszow.pl/

Nazwa podmiotu: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie, Ul. Dworcowa 20 A, 28-340 Sędziszów

Adres strony: https://osir.sedziszow.pl

Data publikacji strony: 2010-10-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-01

Status pod względem zgodności z ustawą: Status pod względem zgodności z ustawą. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Treści niedostępne. Treść graficzna, materiały audio oraz wideo, język strony, zmiana rozmiaru tekstu.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Treści niedostępne. Treść graficzna, materiały audio oraz wideo, język strony, zmiana rozmiaru tekstu.

Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-31

Audytor: Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Kontakt: 28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 20A, e-mail: osir@sedziszow.pl, – tel.: 41 38 12 730

Osoba odpowiedzialna: Marcin Zimosz

Adres e-mail: osir@sedziszow.pl

Numer telefonu: 413812730

Procedura: Każdy ma prawo: zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnieni dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Skargi i odwołania. Na nie dotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie, adres: ul. Dworcowa 20 A, 28-340 Sędziszów, e-mail: osir@sedziszow.pl tel.: 41 38 12 730. Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna. 1. Budynek: Kompleks Sportowo – Rehabilitacyjno – Edukacyjny przy ul. Dworcowej 20 A Do budynku prowadzą 3 wejścia przystosowane do osób niepełnosprawnych oraz z dostępem do windy. Ogólnodostępne jest wejście główne w godzinach pracy OSiR. Budynek w całości przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze. Wejście na halę basenową: na parterze znajduje się hol oraz szatnia ubrań wierzchnich, brak ograniczeń w obszarze kontroli. Osoby niepełnosprawne mogą się dostać na halę basenową poprzez przebieralnię dla niepełnosprawnych, do której można się dostać na wózku inwalidzkim. Przy basenie sportowym znajduje się krzesło opuszczające dla osób niepełnosprawnych (podnośnik). Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem z tej możliwości wyłączona jest hala basenowa i pokoje noclegowe. Biuro znajduje się na piętrze, w przypadku trudności dotarcia interesanta na piętro istnieje możliwość zejścia pracownika na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. 2. Baza Turystyczno- Kulturalno- Rekreacyjna przy ul. Sportowej 5. Obiekt otwarty, na terenie którego znajduje się: parking, kąpielisko strzeżone, wypożyczalnia sprzętu sportowego i wodnego, boisko do plażówki, boisko wielofunkcyjne, korty tenisowe, boiska trawiaste, budynek pracowniczy, budynek ze sceną, pole namiotowe, miejsce na ognisko, altana z grillem. Ma teren obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Dostęp do pomieszczeń w budynku ze sceną za pomocą schodołazu. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. W budynku nie ma pętli indukcyjnych nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.