Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Sędziszowie

ul. Dworcowa 20A
tel./fax: 41 381-27-30, 41 381-27-36
e-mail: osir@sedziszow.pl

Czcionka

Kontrast

Czcionka

Kontrast

KLUB MORSÓW „SĘDZISZOWIANIN”

            W dniu 08 lutego 2013 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie odbyło się zebranie założycielskie Klubu Morsów „Sędziszowianin”.  Klub działa przy Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Sędziszowie, a jego opiekunem jest Krzysztof Chmaruk.

Obecny skład Zarządu:

Prezes – Marek Syposz,

Wiceprezes – Agnieszka Janiec,

Skarbnik – Elżbieta Konieczna

Członek – Wacław Szarek,

Członek – Mirosław Kostecki,

Członek – Grzegorz Różycki,

Członek – Krzysztof Chmaruk

Składka członkowska wynosi 10 zł na sezon. Spotkania Morsów odbywają się
w niedzielę o godz. 12.00.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!!!