Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Sędziszowie

ul. Dworcowa 20A
tel./fax: 41 381-27-30, 41 381-27-36
e-mail: osir@sedziszow.pl

Czcionka

Kontrast

Czcionka

Kontrast

I Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców Szkół Ponadpodstawowych

Opublikowano 31 marca 2023, 06:52

I Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców Szkół Ponadpodstawowych

31 marca 2023 r. w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie odbył się kolejny turniej piłki siatkowej tym razem I Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców Szkół Ponadpodstawowych, zorganizowany przez Burmistrza Sędziszowa, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie.


Do turnieju przystąpiły trzy szkoły z terenu Gminy Sędziszów:

  1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie – Liceum Ogólnokształcące drużyna nr. 1;
  2. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. M. Rataja w Krzelowie
  3. Zespół Szkół w Wodzisławiu – Liceum Ogólnokształcące;
  4. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie – Liceum Ogólnokształcące drużyna nr. 2;

Drużyny przywitał Pan Burmistrz Wacław Szarek życząc zdrowej rywalizacji w duchu fair play, dziękując im za uczestnictwo w turnieju oraz wyraził zadowolenie że młodzież jest zainteresowana udziałem w turniejach nie tylko piłki nożnej ale tak jak dzisiaj w turnieju siatkówki, a kilka dni temu w turnieju tenisa stołowego oraz zawodach lekkoatletycznych. Następnie Pan Burmistrz dokonał uroczystego otwarcia turnieju.

Wyniki poszczegółnych meczy:

1. Zespół Szkół w Wodzisławiu 1:2 Liceum Ogólnokształcące drużyna nr. 1

2. ZSCKR w Krzelowie 2:0 Liceum Ogólnokształcące drużyna nr. 2

3. Zespół Szkół w Wodzisławiu 2:0 Liceum Ogólnokształcące drużyna nr. 2

4. ZSCKR w Krzelowie 0:2 Liceum Ogólnokształcące drużyna nr. 1

5. ZSCKR w Krzelowie 1: 2 Zespół Szkół w Wodzisławiu

6. Liceum Ogólnokształcące drużyna nr. 1 2:0 Liceum Ogólnokształcące drużyna nr. 2

Finalne wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce – Puchar Burmistrza Sędziszowa Wacława Szarka – Zespół Szkół

Ogólnokształcących w Sędziszowie – Liceum Ogólnokształcące drużyna nr. 1

II miejsce – Puchar Burmistrza Sędziszowa Wacłwa Szarka – Zespół Szkół

w Wodzisławiu – Liceum Ogólnokształcące

III miejsce – Puchar Burmistrza Sędziszowa Wacława Szarka – Zespół Szkół Centrum

Kształcenia Rolniczego im. M. Rataja w Krzelowie

IV miejsce – Puchar Burmistrza Sędziszowa Wacława Szarka – Zespół Szkół

Ogólnokształcących w Sędziszowie – Liceum Ogólnokształcące drużyna nr. 2

Statuetkę dla najlepszej zawodniczki/siatkarki turnieju wręczona została Karolinie Wydrzyńskiej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie – Liceum Ogólnokształcące

Stauetkę dla najlepszego zawodnika/siatkarza turniejuotrzymał Adrian Łata z Zespołu Szkół w Wodzisławiu – Liceum Ogólnokształcące

Puchary, dyplomy dla drużyn oraz statuetki dla najlepszej zawodniczki i zawodnika turnieju a także nagrody w imieniu Pana Burmistrza Wacława Szarka wręczyli, Dyrektor OSiR Krzysztof Chmaruk i Dyrektor ZSO w Sędziszowie Krzysztof Trela. Turniej stał na wysokim poziomie, a drużyny były głośno dopingowane przez swoich kibiców.

Zapraszamy na kolejny turniej.

Krzysztof Chmaruk

GALERIA