Siłownia

Stawki dotyczące instytucji i osób dorosłych
Korzystanie z siłowni - tylko grupy zorganizowane min. 2 osoby - max 10 osób - 7 zł / godzinę (dopłata za każdą rozpoczętą minutę 0,12 zł powyżej 60 minut)
Stawki dotyczące młodzieży uczącej się za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej, do 25 roku życia oraz klubów i stowarzyszeń organizujących działalność sportową z terenu Gminy Sędziszów
Korzystanie z siłowni - tylko grupy zorganizowane min. 2 osoby - max 10 osób - 5 zł / godzinę (dopłata za każdą rozpoczętą minutę 0,08 zł powyżej 60 minut)
Stawki dotyczące młodzieży uczącej się za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej, do 25 roku życia oraz klubów i stowarzyszeń organizujących działalność sportową z poza terenu Gminy Sędziszów
Korzystanie z siłowni - tylko grupy zorganizowane min. 2 osoby - max 10 osób - 5,5 zł / godzinę (dopłata za każdą rozpoczętą minutę 0,09 zł powyżej 60 minut)
Karnet OPEN - nieograniczona ilość wejść, nieograniczony czas na siłowni - 110 zł
Karnet 12 wejść - 12 wejść na siłownię bez ograniczenia czasowego - 72zł
Karnet 12 wejść - ulgowy - 12 wejść na siłownię bez ograniczenia czasowego - 54 zł
Ilość wyświetleń : 4 174