Aktualności


pokaz_nauki_zjawka

TAKI WUEF TO RADOŚĆ


W ramach zajęć wychowania fizycznego uczniowie klasy III c Szkole Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie uczestniczyli w ZAJĘCIACH OTWARTYCH, które odbyły się w kompleksie sportowym Ośrodka Sportu i Rekreacji. Celem było upowszechnianie aktywności fizycznej wśród uczniów, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, przeciwdziałaniu i korygowanie wad postawy oraz poszerzenie wiedzy z […]


Czytaj więcej20180415_zjawka

II Wielkanocny Turniej w Piłce Nożnej Halowej


W dniu 15 kwietnia 2018 roku w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie odbył się II Wielkanocny Turniej w Piłce Nożnej Halowej z organizowany przez Stowarzyszenie Osiedla Sady, i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie. Patronat Honorowy nad Turniejem objął Burmistrz Sędziszowa Pan Wacław Szarek.     Swój udział zgłosiło 5 drużyn: 1. Vamos, 2. Ministranci, 3. Marne […]


Czytaj więcej20180407_zjawka

Turniej Piłki Nożnej Halowej „Sędziszowska Piłka Młodych 2018”


W dniu 7 kwietnia 2018 roku w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie odbył się po raz pierwszy zorganizowany przez Uczniowski Klub Sportowy „HERKULES” i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie, pod Patronatem Burmistrza Sędziszowa Wacława Szarka Turniej Piłki Nożnej Halowej „Sędziszowska Piłka Młodych 2018”. Uczniowski Klub Sportowy „HERKULES” przy Ośrodku Sportu i Rekreacji […]


Czytaj więcej