Załącznik: ZASADY KORZYSTANIA Z HALI WIELOFUNKCYJNEJ PRZEZ GRUPY ZORGANIZOWANE Instruktor prowadzący zajęcia