Załącznik: REGULAMIN KORZYSTANIA Z POLA NAMIOTOWEGO