Załącznik: Karta zgłoszenia drużyny IX Międzyzakładowy Turniej