Załącznik: Załącznik Nr1-Zgoda rodzica ,opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w III Sędziszowskim Biegu Niepodległości