Załącznik: KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU